Home Study

การศึกษาทางไกล อีกหนึ่งช่องทางการศึกษาสำหรับประชาชน

“การศึกษาทางไกล” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านการศึกษาสำหรับประชาชนที่ต้องการวุฒิปริญญาตรีหรือมากกว่า แต่อาจจะประสบปัญหาบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยปกติได้ เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเรียนได้ ผู้ที่เลือกเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่เรียนรู้และมีความพากเพียรอยู่ในตัว ทว่า หลายๆ คนก็อาจจะมีความกังวลว่าตนเองจะไปไม่รอดกับการศึกษาในรูปแบบนี้ เนื่องจากจะต้องคอยกระตุ้นตัวเองเพื่อให้ขยันหาความรู้อยู่เสมอๆ เพราะแทบจะไม่ได้พบหน้าอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเลย ดังนั้นหลายๆ คนจึงเกิดคำถามว่าควรทำอย่างไรดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตรงจุดนี้ บทความในวันนี้จึงขอนำพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกลนั้น เน้นการอ่านหนังสือและหาความรู้ด้วยตัวเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจที่มุ่งมั่นและขยัน พร้อมแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ การแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยส่วนมาก หนังสือที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้เพื่อการเรียนการสอนทางไกลนั้น มักจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและเข้าใจง่ายอยู่แล้ว รวมไปถึงการบอกใบ้แนวทางในการเรียนเพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้อีกด้วย ซึ่งถ้าหากผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนตรงตามประเด็นของวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสืออยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความกังวลใดๆ ต่อการสอบทที่จะมาถึงในอนาคต ประเด็นต่อมาคือเรื่องของคะแนนช่วย ในการเรียนการสอนทางไกลนั้นจะมีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งให้ผู้เรียนได้มีคะแนนเก็บเอาไว้เป็นคะแนนช่วยให้สามารถผ่านเกณฑ์ของที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดได้ง่ายขึ้น ซึ่งหากสามารถทำและส่งได้ทันตามเวลาที่มหาลัยกำหนดก็ไม่จำเป็นจะต้องห่วงอะไรในส่วนนี้ ประเด็นสุดท้ายคือ การไปเข้าชั้นเรียนตามตารางเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งอาจจะมีไม่บ่อยนักแล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยจะกำหนด วัตถุประสงค์คือช่วยทบทวนบทเรียนให้แกผู้เรียนและช่วยให้คำตอบที่ผู้เรียนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับตัวเนื้อหา ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะไปหรือไม่ไป แต่ขอแนะนำให้ไปเรียนจะดีกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้เรียนเอง ทิ้งท้ายฝากเอาไว้อีกครั้งสำหรับผู้ที่เรียนระบบการเรียนการสอนทางไกล ผู้เรียนควรหมั่นติดตามข่าวสารจากทางมหาลัยอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญไปและควรจะเตรียมตัวเองให้ดีก่อนจะถึงเวลาสอบ และโปรดจงจำเอาไว้ให้ดีว่าถึงแม้จะเป็นการเรียนด้วยระบบเช่นนี้แล้ว แต่การเรียนรู้ยังไงก็ไม่เสียหาย การไม่รู้จักเรียนรู้อะไรต่างหากที่แย่ ดังนั้นจงภูมิใจในตนเองที่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองด้วยการศึกษาแล้ว