• Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Warren Black
การศึกษาไทย

การศึกษาของไทยกับปัญหาที่นักเรียนจะต้องพบเจอ

“การศึกษาไทย” คือสิ่งที่ใช้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ เมื่อบุคลากรในประเทศมีความรู้ความสามารถ ก็จะนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ทุกประเทศก็ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาในประเทศของตนเป็นอย่างมาก แต่ทำไมประเทศไทยถึงได้มีการศึกษาที่ย่ำแย่ จนเรียกได้ว่าวิกฤต? ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและสาเหตุนั้นมาจากอะไร? เราจะมาไล่เรียงกันดู ผลการทดสอบ PISA (Program for International Student Assessment) ในปี 2015 นั้น ประเทศไทยเราได้อันดับที่ 54 จากทั้งหมดกว่า 70 ประเทศที่ได้เข้าร่วม และอันดับที่ 1 คือประเทศสิงคโปร์ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากการที่สามารถสร้างครูที่มีคุณภาพสูงขึ้นมาได้ ด้วยการเสนอค่าตอบแทนที่สูง จึงเป็นการเชิญชวนให้คนที่มีความสามารถอยากมาทำงานด้านนี้ ในขณะที่ประเทศไทยของเรานั้นครูหลายคนยังมองว่าค่าตอบแทนของอาชีพนี้ในไทยนั้นไม่ได้สูงมากนัก คนที่มีความสามารถจึงไม่ได้สนใจประกอบอาชีพนี้ และยังมีเรื่องของค่านิยม หรือหน้าตาทางสังคมที่ว่าการเรียนหมอเรียนวิศวะแล้วจะได้เชิดหน้าชูตาให้กับที่บ้านได้มากกว่า ทำให้เด็กเก่งๆ ที่มีความสามารถไม่ได้มาเรียนด้านครู แต่ต้องไปเรียนด้านอื่นเพราะความต้องการของที่บ้าน ทั้งที่จริงๆ แล้ว ไม่มีอาชีพไหนดีหรือแย่ที่สุด เพราะแต่ละอาชีพล้วนมีความสำคัญในตนเองและมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสาขา นอกจากนี้ปัญหาที่ทำให้เราสู้ต่างชาติไม่ได้ก็คือ “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ที่เป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยอีกที ปัญหานี้สืบเนื่องมาจากการที่เด็กบางคนอาจจะต้องช่วยที่บ้านในการทำมาหากิน จึงไม่มีเวลามาเอาใจใส่ด้านการศึกษาได้เต็มที่ หรือต่อให้สนใจแต่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนได้ก็มี เช่น การที่เด็กในเมืองนั้นสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การศึกษาได้สะดวกกว่าเด็กที่ชนบท ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา  อีกทั้งการศึกษาไทยขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย รัฐมนตรีก็เปลี่ยนตาม นโยบายก็เลยต่างกันไปเรื่อยๆ  จึงทำให้ความต่อเนื่องของไทยนั้นไม่สามารถไปสู้กับความต่อเนื่องของหลายๆประเทศที่ใช้รัฐบาลเดียวหรือนโยบายเดียวที่มีมีแบบแผนชัดเจนต่อเนื่อง […]